Dansk Connemara Pony Selskab

Ejerskifte/Stambogsregistrering

Denne formular bruges når hesten ønskes optaget i DCPS' stambog.

Hvis hesten ønskes optaget i DCPS’ stambog (for danske Connemaraponyer med pas fra SEGES), udfyldes dette skema og der indsendes på mail paskopi af afstamning, UELN og chipnummer til DCPS´ registrator.

For ejerskifte og registrering af udenlandsk Connemarapony udfyldes dette skema, og passet indsendes (i plastpose) med posten til stambogsføreren (for ejerskifte af udenlandsk pony kræves sælgers underskrift på handlen medsendt).

For ejerskifte af ponyer med pas fra DCPS udfyldes dette skema og ejercertifikatet (underskrevet af sælger) indsendes med posten (i plastpose) til stambogsføreren, Hanne Willer, Frederikssundsvej 30, 3300 Frederiksværk.

  • Indbetal registreringsgebyr via bankoverførelse – se priser på siden Foreningen.
    Behandling af ansøgning sættes først i gang, når betaling er registreret ved kasseren.
Hestens (nye) ejer
Vej, vejnr., etage, postnr. og by
Opdrætter - udfyldes kun, hvis opdrætter er en anden end ejer.
Låner/lejer
Vej, vejnr., etage, postnr. og by
UELN-nummer (15 cifre)
Dato.Måned.År - hvis kun år er kendt skrives 01.01.årstal
Hvis begge forældre er N/N fremsendes dokumentation for dette til stambogsfører i separat mail.
Hvis denne boks ikke er udfyldt, bliver ansøgningen ikke effektueret