Dansk Connemara Pony Selskab

Følregistrering/pasansøgning

Denne formular bruges til føl, som skal have oprettet identifikationsdokument (pas).
Læs følgende grundigt.

I forbindelse med følindberetning gøres flg.:

 • Registrering af føl skal ske inden 31. december det år føllet er født, eller senest 6 måneder efter føllets fødsel (afh. af hvilken dato, der ligger senest).
 • Når der ansøges om følregistrering og pas indebærer det, at føllet samtidigt registreres i DCPS stambog og indberettes til SEGES hestedatabase (FVST hesteregister).
 • Indbetal gebyr for udstedelse af hestepas via bankoverførelse eller MobilePay. Se priser på siden ForeningenBehandling af ansøgning sættes først i gang, når betaling er registreret ved kasseren.
 • Er en eller begge forældre IKKE testet for HWSD, eller er den ene bærer af HWSD, bestilles HWSD-test ved UC-Davis http://www.vgl.ucdavis.edu/services/HoofWallDisease.php. Resultatet mailes til stambogfører (Hvis begge forældre er testet N/N mailes i stedet deres HWSD resultater): stambog@connemara-ponyer.dk
 • OBS Der kan ikke udstedes et pas uden et HWSD resultat!
 • Udfyld og indsend formularen.
 • Efter at registrator at har modtaget formularen, og kasseren betaling, får du tilsendt signalementsskema med vejlledning på bagsiden, og DNA-prøveseddel.
 • Signalementsskema og hårprøver skal udfyldes/udtages af dyrlæge eller anden med autorisation til dette.
 • Udfyldt signalementsskema sendes med posten til stambogsfører (i plastpose)
 • Hårprøven sendes med posten til Nørlunds Heste Hospital.
 • HWSD-hårprøven sendes til UC-Davis i henhold til laboratoriets vejledning.
 • For yderligere information se ”Vejledning om udstedelse af hestepas” på foreningens hjemmeside, eller kontakt stambogsføreren.
Hestens ejer
Vej, vejnr., etage
Postnr. og by
Opdrætter - udfyldes kun, hvis opdrætter er en anden end ejer.
Låner/lejer
Vej, vejnr., etage, postnr. og by
Dato.Måned.År - hvis kun år er kendt skrives 01.01.årstal
Hvis begge forældre er N/N fremsendes dokumentation for dette til stambogsfører i separat mail.
Hestens far
Hestens far
Hestens mor
Hestens mor
Hvis denne boks ikke er udfyldt, bliver ansøgningen ikke effektueret