Dansk Connemara Pony Selskab

Mistet hestepas Formular

Undertegnede anmoder hermed DCPS om at udstede et duplikateksemplar af et allerede udsted DCPS-hestepas.
Læs teksten herunder før du sender.

Undertegnede erklærer hermed på tro og love, at det originale identifikationsdokument (hestepas) på nævnte hest er bortkommet eller totalt ødelagt. Jeg har overhovedet ingen idé om, hvor det originale hestepas eller resterne af hestens pas kan være.
Der er søgt grundigt efter det. Hvis hestepasset er totalt ødelagt, indsendes det (de resterende dele) til registrator. Ansøgning iværksættes først, når registrator har både formularen i udfyldt stand og resten af passet.

Jeg er inforstået med, at det bortkomne hestepas er ugyldigt, hvis det bliver fundet efter udstedelse af et duplikateksemplar. Hvis hestens originale pas bliver fundet, skal det straks indsendes til DCPS stambogsfører. Jeg er bekendt med, at en forfalskning af hetens pas bliver eller opgivelse af urigtige oplysninger strider mod lovgivningen og kan straffes. Nedenstående oplysninger bliver opbevaret i henhold til krav i Persondataregistret/foreningens privatlivspolitik.

Se PRISER på siden FORENINGEN.

Vej, vejnr., etage, postnr. og by
Dato.måned.år - hvis kun år er kendt, skriv 01.01.årstal