Dansk Connemara Pony Selskab

Formular til ændring af oplysninger

Denne formular bruges til adresseændring, brugsresultater, kastration og anmeldelse af død.

Det er lovpligtigt at anmelde hestens død til pasudstedende organ senest 30 dag efter dødsfaldet.
Det er udelukkende hesteejerens ansvar at anmelde hestens død og indsende de originale papirer til stambogsfører. Disse skal være stambogsfører i hænde få dage efter formularen er sendt.

Nedenstående oplysninger bliver opbevaret i henhold til krav i persondataregistret/foreningens privatlivspolitik.

Vej, etage, post nr. og by
Vedhæft dokumentation for brugsresultatet.
Vedlæg dokumentation/kopi fra passet
(naturlig/aflivet/slagtet)
Såfremt du svarer nej, bliver anmeldelsen ikke sat i gang. Et ja svarer til en underskrift.