Dansk Connemara Pony Selskab

Formular til ændring af oplysninger

Denne formular bruges til adresseændring, brugsresultater, kastration og anmeldelse af død.

Det er lovpligtigt at anmelde hestens død til pasudstedende organ senest 30 dag efter dødsfaldet.
Det er udelukkende hesteejerens ansvar at anmelde hestens død og indsende de originale papirer til stambogsfører. Disse skal være stambogsfører i hænde få dage efter formularen er sendt.

Det er gratis at anmelde ændringer.

Nedenstående oplysninger bliver opbevaret i henhold til krav i persondataregistret/foreningens privatlivspolitik.

Dit navn
Vej, etage, post nr. og by
Send dokumentation for brugsresultat i separat mail.
Send dokumentation/kopi af passet i separat mail.
Dato og årsag (naturlig/aflivet/slagtet)